School Staff

Director         Judy Warren
Administrative Assistant         Lisa Lewallen
6th/7th/8th Grade Teacher         Matthew Wells
4th/5th Grade Teacher         Belinda Hollis
2nd/3rd Grade Teacher         Marti Little
Kindergarten/1st Grade Teacher         Pamela Martin
Paraprofessional
        James McLeod
Special Education Teacher         Debra Wilson
School Counselor         James McLeod
School Nurse
        Betty Gregory
Bus Driver
        Bobby Matthews
Custodian         Calvin and Patricia Burden
Equity Compliance Coordinator
        Judy Warren
504 Coordinator
        Judy Warren
Homeless Liaison
        Judy Warren
Parent Coordinator
        Marti Little
Test Coordinator
        Judy Warren